วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการกำจัดข้าวเด้งอย่างง่าย

วิธีการกำจัดข้าวเด้งอย่างง่าย (ลดได้ประมาณ 50%)

คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากการพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่เพียง 40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก

คุณสันทัด ครองรักษ์

           เกษตรกรทำนาข้าวในปัจจุบันนี้  กำลังประสบปัญหากับเรื่องของพืชชนิดใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออก วัชพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกต่างๆกันในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะภายนอกที่ปรากฏว่า แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะทราบกันเป็นทางการว่า  ข้าวดีด ข้าวเด้ง นั้นเอง  ปัญหานี้หลายๆท่านคงจะเคยพบและหาทางออกไมได้  วันนี้คุณสันทัด  ครองรักษ์ เกษตรกรทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ได้มาแนะนำวิธีการกำจัดข้าวดีด  ข้าวเด้ง โดยใช้สูตรน้ำหมักของคุณลุงบุญลือ  เต้าแก้ว  และนำมาใช้ด้วยวิธีการ  ดังนี้
  
วิธีการกำจัดข้าวเด้งอย่างง่าย (ลดได้ประมาณ 50%)

หมายเหตุ**(ใช้พร้อมกับสูตรย่อยสลายตอซังในนาข้าวพร้อมฆ่าข้าวดีด (สูตรลุงลือ))

สูตรย่อยสลายตอซังในนาข้าวพร้อมฆ่าข้าวดีด (สูตรลุงลือ)
ส่วนประกอบ
1.กากน้ำตาล จำนวน 10 กิโลกรัม
2.น้ำสะอาด จำนวน 20 ลิตร
3.น้ำหมัก EM  จำนวน 20 ลิตร
4.น้ำนม  จำนวน 20 ลิตร (น้ำนมที่เสียแล้วก็ได้)
5.เศษอาหารหมัก  จำนวน 10 กิโลกรัม
วิธีการทำ นำส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกัน  ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน  ก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้ว

วิธีการใช้และอัตราการใช้
วิธีการใช้คือ  ให้เทราดลงไปในนาข้าวจำนวน 5 ลิตรต่อไร่  แล้วหมักไว้ 7 วันฟางก็จะย่อยเป็นปุ๋ยได้แล้ว  และพวกข้าวดีดก็จะตายไม่เกิดขึ้นอีกนั้นเอง       เมื่อได้สูตรสูตรย่อยสลายตอซังในนาข้าวพร้อมฆ่าข้าวดีด (สูตรลุงลือ) มาแล้ว  ก็มาเริ่มขึ้นตอนการปฏิบัติในนาข้าวของคุณสันทัดกัน  ดังนี้
1.เริ่มต้นจากหลังเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตเสร็จแล้ว  การทำนาครั้งต่อไป ต้องไม่ทำการเผาตอซัง  แต่ให้สูบน้ำเข้านาข้าวเลย  ให้มีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หรือพอท่วมตอซังที่เหลือนั้นเอง  แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน
2.เมื่อครบ 10 วันแล้ว  ก็นำน้ำหมักสูตรย่อยสลายตอซังในนาข้าวพร้อมฆ่าข้าวดีด ของลุงลือเทลงไป 5 ลิตร ต่อไร่ แล้วหมักทิ้งไว้ 7 วันฟางก็จะย่อยเป็นปุ๋ย พวกข้าวดีดก็จะตายไม่เกิดขึ้นอีกนั้นเอง จากนั้นก็ทำเทือก  ไถกลบ  แล้วทิ้งไว้อีก 7 วัน
3.เมื่อครบ 7 วันที่ได้ทำการไถกลบ  ตีเทือกไปแล้ว  ก็สามารถหว่านข้าวลงได้เลย  วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณ ข้าวดีดข้าวเด้งได้อย่างดีมาก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ - นามสกุล : คุณการปลูกพืช อายุ : 34 ปี
ที่อยู่ :  15 หมู่ที่4 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น